10.3.2018| Kirjoittaja: Tomi Saali

Markkinoinnin automaatiojärjestelmän sopivuus yritykselle ei riipu yrityksen koosta tai toimialasta - automaatiojärjestelmä sopii kaikenkokoisille yrityksille lähes miltä tahansa toimialalta. Yrityksen koon ja toimialan sijaan tärkeämpi lähtökohta ratkaisun sopivuudelle on yrityksen tarpeet.

Markkinoinnin automaatio tuo mukanaan erilaisia analytiikka- ja mittausmahdollisuuksia, jonka vuoksi markkinoinnin tuottavuuden ja tulosten arvioinnin tehostaminen voi olla yksi lähtökohta järjestelmän hankinnalle. Markkinoinnin automaation avulla yritys saadaan myös pidettyä liidien mielessä pitkän ostoprosessin ajan sekä lämmitettyä aiemmin kontaktoituja liidejä lähemmäksi kauppaa. Tästä syystä näkyvyys voi toimia motivaationa ratkaisulle.

Suurimman hyödyn markkinoinnin automaatiosta saavat esimerkiksi yritykset:

• jotka kaipaavat parempaa mitattavuutta markkinointiin

• joiden liidimäärät ovat suuret ja kaipaavat selkeyttä niiden käsittelyyn

• joiden myyntiprosessi on pitkä ja asiakkaat kaipaavat paljon informaatiota ostoprosessin aikana

• joilla on selkeä liiketoimintatavoite, jonka saavuttamisessa automatisaatio voisi auttaa

Automaatiojärjestelmää ei kannata hankkia vain siksi, että sen odotetaan vähentävän markkinointiin käytettävän ajan tai rahan määrää. Vääristä lähtökohdista toteutetun automaation käyttöönoton seurauksena ratkaisusta voi pidemmän päälle olla yritykselle enemmän haittaa kuin hyötyä.

Kiinnostuitko aiheesta? Lue lisää markkinoinnin automaatiosta.