Blogs: Mautic

10.6.2019| Kirjoittaja: Sami Keskiaho
Kuulostaako markkinoinin automaatio sinusta: A. kalliilta, isojen firmojen huvilta? B. tekniseltä (ja turhalta) hifistelyltä? C. konsulttijargonilta?
6.4.2018| Kirjoittaja: Tomi Saali
Vaikka osa nykyaikaisimmista markkinoinnin automaatio -järjestelmistä on hyvin intuitiivisia ja helppokäyttöisiä, ei se automaattisesti tarkoita, että niiden käyttöönotto tapahtuisi
sormia napsauttamalla.
2.4.2018| Kirjoittaja: Tomi Saali
Markkinoinnin automaatiojärjestelmien käyttöönoton ja hyödyntämisen yleisimmät haasteet liittyvät siihen, että nykyisessä markkinointiprosessissa on yhteensopimattomuuksia tekemisen ja tehtävän välillä.
31.3.2018| Kirjoittaja: Tomi Saali
Parhaimmillaan markkinoinnin automaatio mahdollistaa myynnin toiminnan lisääntymisen tavalla, joka näkyy myös viivan alla. Tämä kuitenkin edellyttää, että markkinointi ja myynti toimivat saumattomassa yhteistyössä.
28.3.2018| Kirjoittaja: Tomi Saali
Markkinointiautomaation avulla voidaan myös parantaa asiakaskokemusta ja -viestintää. Liidien hoivauksen avulla potentiaalisille asiakkaille voidaan tarjota heidän tarpeisiinsa vastaavaa, kohdennettua sisältöä, joka luo asiakkaalle lisäarvoa.
21.3.2018| Kirjoittaja: Tomi Saali
Automaatiojärjestelmä mahdollistaa mitattavuutensa ansiosta markkinoinnin tuloksellisempien toimien tekemisen sekä liidien arvottamisen. Myynti saa käsiteltäväkseen lämpimämpiä liidejä markkinoinnin automaatiojärjestelmästä.
15.3.2018| Kirjoittaja: Tomi Saali
Kun kaikki markkinoinnin työkalut ovat yhdessä paikassa, itse tekeminen tehostuu ja toimenpiteiden tulosten analysointiin ja markkinoinnin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen jää enemmän aikaa. Tämä nostaa myös markkinoinnin arvostusta organisaatiossa.
10.3.2018| Kirjoittaja: Tomi Saali
Markkinoinnin automaatiojärjestelmän sopivuus yritykselle ei riipu yrityksen koosta tai toimialasta - automaatiojärjestelmä sopii kaikenkokoisille yrityksille lähes miltä tahansa toimialalta. Yrityksen koon ja toimialan sijaan tärkeämpi on yrityksen tarpeet.
8.3.2018| Kirjoittaja: Tomi Saali
Markkinoinnin automatisaation tärkein tehtävä on vapauttaa henkilöstöresursseja toistuvien ja paljon aikaa vievien markkinoinnin toimenpiteiden parista ja vapauttaa resursseja entistä räätälöidymmän ja kohdistetumman sisällön tuottamiseen.