8.3.2018| Kirjoittaja: Tomi Saali

Mitä on markkinoinnin automaatio?

Tiivistetysti markkinoinnin automaatiossa on kyse järjestelmästä, jonka avulla pystytään automatisoimaan, tehostamaan sekä mittaamaan markkinoinnin eri tehtäviä. Markkinoinnin automatisaation tärkein tehtävä on vapauttaa henkilöstöresursseja toistuvien ja paljon aikaa vievien markkinoinnin toimenpiteiden parista ja vapauttaa resursseja entistä räätälöidymmän ja kohdistetumman sisällön tuottamiseen asiakkaille. Järjestelmä mahdollistaa myös viestinnän tarkan ajoittamisen, jonka ansiosta räätälöityä sisältöä saadaan aina toivotuille kohteille toivottuun aikaan. Kun markkinoinnin automatisointiin tarkoitettua ohjelmistoa käytetään oikein, on yrityksellä markkinointinsa tehostamisen lisäksi mahdollisuus ohjata myynnille entistä lämpimämpiä liidejä ja tehostaa asiakashankintaansa tätä kautta merkittävästi.

”Markkinoinnin automatisaation tärkein tehtävä on vapauttaa henkilöstöresursseja toistuvien ja paljon aikaa vievien markkinoinnin toimenpiteiden parista ja vapauttaa resursseja entistä räätälöidymmän ja kohdistetumman sisällön tuottamiseen asiakkaille."

Markkinoinnin automaatiojärjestelmässä kaikki digitaalista markkinointia koskeva tieto on saatavilla samassa paikassa, helpottaen markkinoijan työtä ja jokaisen toimenpiteen tehon mittaamista. Järjestelmään tallentuu automaattisesti dataa esimerkiksi liidien käyttäytymisestä verkkosivustollasi ja heidän reaktioistaan markkinointiisi. Tätä tietoa on mahdollista hyödyntää jatkossa niin uusasiakashankinnassa kuin nykyasiakasmarkkinoinnissa tai vaikkapa asiakaspalvelussa.

Käytännössä markkinoinnin automaatiojärjestelmä yhdistää:

  • Verkkosivujen analytiikan ja raportoinnin
  • Kampanjasivut ja verkkolomakkeet
  • Blogialustan
  • Asiakas- ja liidirekisterit
  • Liidien generoinnin
  • Liidien hallinnan, pisteytyksen ja hoivauksen
  • Sähköpostimarkkinoinnin
  • Somejulkaisut ja -seurannan

Vaikka markkinoinnin automaatiojärjestelmällä on mahdollista automatisoida useita aikaa vieviä toimenpiteitä, se ei kuitenkaan korvaa täysin perinteistä markkinointia tai vähennä markkinointiin tarvittavia resursseja. Markkinoinnin automaatiossa ei olekaan kyse vain simppelistä järjestelmähankinnasta, vaan sen käyttöönotto vaatii myös myynniltä ja markkinoinnilta täysin uudenlaista tekemistä. Ilman fiksuja tavoitteita ja pelisääntöjä markkinointiautomaation avulla tavoiteltavat hyödyt jäävät saavuttamatta.

Kiinnostuitko aiheesta? Lue lisää markkinoinnin automaatiosta.