15.3.2018| Kirjoittaja: Tomi Saali

Markkinoinnin automaatio auttaa markkinoijia tekemään päätöksiä, jotka perustuvat dataan arvailujen sijasta. Automaation avulla markkinointibudjetti voidaan kohdentaa entistä kustannustehokkaammin kanaviin, jotka ovat mitattavasti tuloksellisia. Näin kasvatetaan markkinoinnin tuottavuutta. Automaation avulla markkinoinnista saadaan läpinäkyvämpää ja mitattavampaa, unohtamatta taloudellisia hyötyjä, joita saadaan automaation tuomista säästöistä ja uusista lisämyynnin mahdollisuuksista.

"Mitattavuus on yksi markkinoinnin automatisaation tärkeimmistä tekijöistä, sillä se mahdollistaa tavoitteellisten toimenpiteiden suorittamisen tiedon pohjalta"

Mitattavuus on markkinoinnin automatisaation yksi tärkeimmistä tekijöistä, sillä se mahdollistaa tavoitteellisten toimenpiteiden suorittamisen tiedon pohjalta. Markkinoinnin automatisaatiossa mitattavuudella tarkoitetaan kaikkea markkinoinnin toimintaan ja tuotantoon liittyvää dataa esimerkiksi kävijöistä, latauksista ja mittauksista. Data auttaa muun muassa tarkkailemaan, mitä kanavia pitkin ihmiset tavallisesti löytävät sivustolle, kuinka paljon sivuston materiaalia ladataan sekä millaisia polkuja pitkin liidit päätyvät yritykselle. Mitattavan tiedon avulla voidaan helposti tarkastella, kuinka kampanjat vaikuttavat sivuston aktiivisuuteen ja liidien konversioprosenttiin sekä mistä maksullisen mainonnan kanavista saadaan eniten liidejä. Mitattavuus mahdollistaa esimerkiksi resurssien keskittämisen havaitusti tehokkaille kanaville.

Markkinoinnin automaatiojärjestelmä tuo ennen kaikkea systemaattisuutta markkinoinnin toimenpiteisiin ja parantaa markkinoinnin tuottavuuden arviointia. Kun kaikki markkinoinnin työkalut ovat yhdessä paikassa, itse tekeminen tehostuu ja toimenpiteiden tulosten analysointiin ja markkinoinnin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen jää enemmän aikaa. Automaation avulla markkinoijat pystyvät keskittymään niihin kanaviin ja toimenpiteisiin, jotka tuottavat todellista hyötyä ja luovat kasvua. Tämä nostaa myös markkinoinnin arvostusta organisaatiossa.

Kiinnostuitko aiheesta? Lue lisää markkinoinnin automaatiosta.