12.4.2019| Kirjoittaja: Sami Keskiaho

Virtuaalitodellisuus on todelliselta tuntuva simulaatio, jota voidaan hyödynnetään jo koulutuskäytössä useilla eri aloilla. VR luo kokemuksen, joka jää mieleen ja syventää oppimista. Todellisia tilanteita mallintamalla koulutettavat voivat harjoitella turvallisessa ja elämyksiä tarjoavassa ympäristössä.

Virtuaalitodellisuuden hyödyt koulutuksessa

Virtuaalitodellisuudella on monta hyötyä koulutuskäytössä. Sen avulla voidaan mm.

  • mallintaa todellisia tilanteita
  • simuloida vaarallisia tai monimutkaisia tilanteita
  • tehdä koulutuksesta kiinnostavaa ja viihdyttävää ja
  • kerätä tietoja käyttäytymisestä.

Virtuaalitodellisuutta voidaan käyttää koulutus- ja opetustilanteissa luomaan vuorovaikutteisia skenaarioita, jotka muistuttavat todellisia tilanteita. VR-koulutuksessa voidaan esimerkiksi simuloida, kuinka koneet toimivat tai ihmiset reagoivat erilaisissa tilanteissa. Elämyksellinen ja pelinkaltainen kokemus jää mieleen ja tekee oppimisesta mielenkiintoista.

On myös paljon tilanteita, joita on vaikeaa, kallista tai jopa mahdotonta harjoitella autenttisissa oloissa. Tällöin virtuaalitodellisuuden avulla voidaan luoda puitteet, jossa työntekijät pääsevät harjoitelemaan tilanteita todellista muistuttavassa simuloidussa ympäristössä. Koulutustilanteet ovat  todellisen tuntuisia mutta turvallisia, sillä niissä ei voi tulla samanlaisia seuraamuksia  epäonnistumisista kuin todellisissa tilanteissa. Virtuaalitodellisuutta hyödynnetäänkin jo lääkäreiden ja sotilaiden koulutuksen lisäksi mm. työturvallisuuskoulutuksissa ja riskien arvioinnissa esimerkiksi rakennusalalla.

VR-tekniikka mahdollistaa myös koulutettavan käyttäytymisen arvioinnin erilaissa tilanteissa. Virtuaalitodellisuutta voidaan käyttää esimerkiksi arvioimaan henkilön soveltuvuutta tehtävään tai käyttäytymisen tutkimiseen erilaissa tilanteissa. VR-laitteiden avulla voidaan esim. tutkia mihin kohtiin katsepiste on kiinnittynyt ja onko kaikki tärkeät asiat huomattu.

Virtuaalitodellisuudessa on vielä haasteitakin

Vaikka virtuaalitodellisuus on kehittynyt harppauksin, on teknologian käytettävyydessä vielä jonkin verran haasteita. Laitteet ja ohjelmat ovat edistymisestä huolimatta edelleen hiukan kömpelöitä ja raskaita. Onnistuneet koulutustilanteet edellyttävätkin sitä, että koulutuksen vetäjä on perehtynyt tekniikkaan tarpeeksi hyvin.

Myös opetustilanteet suurille ryhmille eivät vielä onnistu ketterästi, jos ryhmän halutaan toimivan samanaikaisesti samassa ympäristössä. Vuoden 2019 aikana tähänkin tullaan varmasti näkemään parannuksia.

Tässä muutamia esimerkkejä virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä koulutuskäytössä

3M – työskentely korkeissa tilanteissa ja turvavaljaiden tarkastus

Metso – turvallinen työympäristö

Barminco – riskien arviointi

Cleaveland Clinic – ensiapukouluts