21.3.2018| Kirjoittaja: Tomi Saali

Hyvin usein markkinointi ja myynti toimivat täysin erillisinä organisaatioina, joilla on toisistaan riippumattomat tavoitteet ja motiivit. Osapuolet eivät viesti tarpeeksi keskenään ja yhteisten tavoitteiden sekä pitkän tähtäimen suunnitelmien laatimisen sijaan ne keskittyvät tekemään sitä “omaa hommaa”. Tällöin markkinointi ei saa vastakaikua tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksesta myynnin toimintaan, kuten liidien laatuun tai millainen nykyinen liideistä asiakkaiksi -konversioprosentti on. Ilman dataa tehtyjä markkinoinnin toimenpiteitä on vaikea arvioida, jonka vuoksi markkinointi pahimmillaan juuttuu kivojen kuvien ja mukavien tekstien tavoitteettomaan laatimiseen.

Automaatiojärjestelmä mahdollistaa mitattavuutensa ansiosta markkinoinnin tuloksellisempien toimien tekemisen sekä liidien arvottamisen. Liidien seuranta ja aktiivisuus tuotettujen materiaalien parissa muuttuu helpommin seurattavaksi, jolloin myös ostovalmiiden liidien tunnistaminen helpottuu. Myynti saa käsiteltäväkseen lämpimämpiä liidejä, jonka lisäksi kauppaan johtamattomia liidejä voidaan palauttaa takaisin järjestelmään. Tällöin myös markkinointi pysyy helpommin perillä siitä, kuinka tehokkaita viimeaikaiset kampanjat ja julkaisut ovat olleet.

Automaatiojärjestelmä tuo mukanaan myös taloudellisia hyötyjä. Kun eri työkalut toimivat samassa järjestelmässä ja kun markkinoinnin rahalliset resurssit voidaan kohdentaa parhaiten toimiviin kanaviin, syntyy säästöjä. Kun taas myynti saa kontaktoitavakseen aiempaa ostovalmiimpia liidejä, syntyy kauppaa eli lisätuloja.

Kiinnostuitko aiheesta? Lue lisää markkinoinnin automaatiosta.