Markkinoinnin automaatio lyhyesti

Markkinoinnin automaatiolla voidaan tehostaa, automatisoida sekä ajoittaa rutiininomaisia ja säännöllisiä markkinoinnin prosesseja. Näitä voidaan ajatella erilaisina tapahtumaketjuina; kävijän ladattua verkkosivuilta esitteen hänelle lähetetään automaattisesti sähköpostitse tuote-esittelyvideo. Mikäli kävijä katsoo videon loppuun asti kontaktin status nostetaan kiinnostuneesta kuumaksi liidiksi ja yhteystiedot toimitetaan myyntiedustajalle henkilökohtaista yhteydenottoa varten.

Kenelle markkinoinnin automaatio soveltuu?

Markkinoinnin automaatio soveltuu useimmille yrityksille koosta ja toimialasta riippumatta. Tärkein tekijä on, että yritys haluaa aktiivisesti markkinoida palveluitansa ja tuotteitansa. Usein kuitenkin suurimmat hyödyt näkyvät mm. yrityksillä joilla on myynti- tai partneriverkosto tai myytävät tuotteet tai palvelut vaativat useamman kontaktin asiakkaaseen. Myös verkkokauppiaille markkinoinnin automaatio antaa uusia mahdollisuuksia.

Hyödyt top 6

1.    Vapautetaan markkinointi- ja myyntitiimin resursseja.
2.    Tunnistetaan potentiaaliset asiakkaat paremmin.
3.    Saadaan parempia liidejä myyntitiimille
4.    Kasvatetaan myyntiä ja keskiostosta
5.    Parannetaan asiakaskokemusta
6.    Saadaan tarkkaa analytiikkaa siitä mikä toimii ja mikä ei.

Markkinoinnin automaatio by Revulon

Tarjoamme markkinoinnin automaatiota ratkaisupohjaisesti eikä järjestelmänä. Emme halua toimittaa asiakkaillemme pelkkää järjestelmää, koska helposti se jää vajaakäytölle siitä syystä ettei asiakkaalla ole aikaa ja energiaa järjestelmän opetteluun ja käyttämiseen. Haluamme tarjota kustannustehokkaan ja etenkin helpon tavan hyötyä teknologiasta.

Ratkaisumme soveltuu hyvin sellaisille pk-yrityksille joilla ei ole halua tai mahdollisuutta palkata digimarkkinoinin asiantuntijaa. Tarjoamme teknisen osaamisen sekä tarvittaessa sisällöntuotannon ja ratkaisu rakennetaan yhdessä asiakkaan myynti- ja markkinointitiiimin kanssa.

Miten projekti etenee?

1.    Ota yhteyttä ja sovitaan palaveri. Tapaamisessa käydään läpi yrityksenne toimintamalli seäk kartoitetaan onko markkinoinnin automaatiosta yrityksellenne selkeitä etuja.
2.    Mikäli nähdään, että tästä on hyötyä yrityksellä teemme kilpailukykyisen tarjouksen markkinoinnin automaatioratkaisusta.
3.    Tarjouksen hyväksymisen jälkeen järjestetään workshop, jossa käydään läpi syvemmin asiakkaan myynti- ja markkinointiprosesseja.
4.    Tämän pohjalta laadimme toimintasuunnitelman ja aikataulutuksen ratkaisun käyttöönotolle.
5.    Toteutamme automaatioratkaisun suunnitelman mukaisesti. Sen toiminta testataan huolella ennen käyttöönottoa. Mikäli asiakas haluaa myös itse käyttää järjestelmää järjestetään käyttökoulutus.
6.    Huolehdimme ratkaisun toimivuudesta sekä seuraamme tuloksia ja raportoimme niistä asiakkaalle sovitusti.
7.    Seurantapalavereissa käydään tarkemmin läpi tuloksia ja mietitään kehityskohteita.

Mitä ratkaisu maksaa?

Ratkaisun kustannukset riippuvat asiakkaan tarpeista, toimintatavoista ja kontaktirekisterin koosta. Hinta muodostuu ratkaisun käyttöönotosta sekä kuukausittaisesta ylläpidosta. Meidän projekteissamme hintahaarukka on yleisesti käyttöönoton osalta noin 5000 – 15 000 euroa ja kuukausimaksut 500 – 1500 euron luokkaa.

Hintamme pitää sisällään järjestelmän lisäksi myös automaation suunnittelun ja toteutuksen.

Ota yhteyttä ja keskustellaan miten sinun yrityksesi hyötyisi markkinoinnin automaatiosta.