Vaikka osa nykyaikaisimmista markkinoinnin automaatio -järjestelmistä on hyvin intuitiivisia ja helppokäyttöisiä, ei se automaattisesti tarkoita, että niiden käyttöönotto tapahtuisi sormia napsauttamalla.

Moni pohtii, tarvitaanko markkinoinnin automaatiojärjestelmän käyttöönottoon kumppania, vai voiko sen suorittaa oman tiimin voimin. Pohdinta on syytä aloittaa olemassa olevan markkinointihenkilöstön osaamisesta ja kokemuksesta: ovatko he olleet aiemmin automaatiojärjestelmän käyttöönotossa mukana tai tuntevatko he prosessin muutoin? Ilman oikeanlaista kokemusta ja osaamista järjestelmän käyttöönotto voi olla raskas ja kallis projekti.

Vaikka osa nykyaikaisimmista markkinoinnin automaatiojärjestelmistä on hyvin intuitiivisia ja helppokäyttöisiä, ei se automaattisesti tarkoita, että niiden käyttöönotto tapahtuisi sormia napsauttamalla. Ensinnäkin, itse järjestelmän valinta on jo prosessi itsessään. On tärkeää valita juuri teidän tarpeitanne tukeva järjestelmä eikä vain mennä sillä, jota kollegakin suosittelee. Järjestelmät eroavat toisistaan paitsi ominaisuuksiltaan ja hinnoittelultaan, myös käyttöönotoltaan hyvin paljon.

”Ilman oikeanlaista kokemusta ja osaamista järjestelmän käyttöönotto voi olla raskas ja kallis projekti”

Lisäksi, kun oikea järjestelmä on valittu, sen käyttöönotto vaatii osaamista mm. liiketoiminnan prosesseista, myynnin ja markkinoinnin integroinnista, markkinoinnin mittaamisesta sekä tekniikasta, pahimmillaan myös koodauksesta. Toki järjestelmän kuin järjestelmän voi ottaa käyttöön lähestulkoon kuka tahansa, mutta mikäli sen halutaan aidosti tukevan liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin tavoitteita, käyttöönotto on syytä hoitaa hallitusti ja mielellään osaavan kumppanin toimesta.

Muutamia pohdittavia asioita kumppanin valinnassa:

  • Onko kumppanilla riittävästi kokemusta järjestelmästä?
  • Kuinka kumppani perustelee juuri kyseisen järjestelmän sopivuuden yrityksellenne?
  • Ymmärtääkö kumppani liiketoimintanne prosesseja ja tavoitteita?
  • Ajatteleeko kumppani liiketoiminta vai teknologia edellä?
  • Tarjoaako kumppani koulutusta käyttöönoton jälkeenkin?
  • Tai kenties lisäresurssia markkinointiin tarpeen tullen?

Hyvä kumppani on tukena järjestelmän käyttöönoton lisäksi myös sen jatkuvassa kehittämisessä entistä tuottavammaksi ja tavoitteellisemmaksi osaksi liiketoiminnan prosesseja. Kun kumppani valitaan yllä mainittujen kysymysten pohjalta, yritys saa itselleen luotettavan ja kestävän kumppanin markkinoinnin jatkuvaan kehittämiseen.