Markkinointiautomaation avulla voidaan myös parantaa asiakaskokemusta ja -viestintää. Liidien hoivauksen avulla potentiaalisille asiakkaille voidaan tarjota heidän tarpeisiinsa vastaavaa, kohdennettua sisältöä, joka luo asiakkaalle lisäarvoa.

Markkinointiautomaation avulla voidaan myös parantaa asiakaskokemusta ja -viestintää. Liidien hoivauksen avulla potentiaalisille asiakkaille voidaan tarjota heidän tarpeisiinsa vastaavaa, kohdennettua sisältöä, joka luo asiakkaalle lisäarvoa. Kun liidien ostovalmius tunnistetaan tehokkaasti liidien pisteytyksen, eli järjestelmiin asetettujen kriteerien avulla, liideille osataan kohdistaa juuri heidän mielenkiintoonsa ja valmiusasteeseensa vastaavaa materiaalia – ostovalmiille liideille ei lähetetä perehtymistason materiaalia, eikä alustavasti kiinnostuneita liidejä säikäytetä pois tuputtamalla heille heti tarjouksia tuotteista ja/tai palveluista.

”Kun liidien ostovalmius tunnistetaan tehokkaasti liidien pisteytyksen avulla, liideille osataan kohdistaa juuri heidän mielenkiintoonsa ja valmiusasteeseensa vastaavaa materiaalia.”

Oikein kohdennetun ja tarkoin harkitun sisällön tarjoaminen parantaa asiakaskokemusta kaikissa ostoprosessin vaiheissa. Tämän lisäksi automaation avulla myös nykyasiakkaille tehtävää viestintää voidaan parantaa. Nykyasiakkaille viestiminen sitouttaa asiakasta yritykseen ja syventää yhteistyötä, jonka lisäksi se myös tarjoaa lisä- ja ristiinmyynnin paikkoja.

Muutamia esimerkkejä markkinoinnin automaation hyödyistä:

  • Markkinoinnin parempi mitattavuus ja raportointi
  • Markkinoinnin ja myynnin parempi yhteispeli
  • Parempi asiakastuntemus ja enemmän asiakasdataa
  • Asiakaskokemuksen ja -arvon kasvattaminen
  • Automatisoitu liidien hoivaus
  • Markkinoinnin ja myynnin toimenpiteiden tehostaminen eli toistuvien toimenpiteiden automatisointi
  • Kaikki markkinoinnin työkalut yhdessä paikassa
  • 360-asiakasnäkymä (markkinointi, myynti, asiakaspalvelu)