Hyvin suunniteltu sähköisen liiketoiminnan kokonaisuus ja asiakkaille merkitykselliset palvelut tuotettuna skaalautuvalla ja kustannustehokkaalla tavalla takaavat sen, että kauppias voi keskittyä olennaiseen, eli varsinaiseen kaupankäyntiin.

Manuaalisiin työvaiheisiin ja huonosti suunniteltuihin prosesseihin perustuva palvelukokonaisuus ei skaalaudu. Digitalisoidut palvelut skaalautuvat ja sopeutuvat liiketoiminnan muutoksiin, jos ne on hyvin mietittyjä ja toteutettuja.

Jotta asiat sujuisivat, nouda näitä askelia:

  1. Toimialalähtöisen palvelukokonaisuuden suunnittelu
  2. Palveluiden tuottaminen asiakkaille merkityksellisiin kanaviin
  3. Prosessien sekä toimintatapojen ymmärryksen tarkistaminen organisaatiossa
  4. Suurimman volyymin asioihin keskittyminen
  5. Automatisoinnin vaiheisiin panostaminen
  6. Kokonaisuutta tukeva IT-investointien kohdistaminen
  7. Hanki luotettava ja osaava kumppani suunnittelemaan ja toteuttamaan muutosta

Helposti unohdetaan, että sähköisiä palveluita on tarjottu asiakkaille jo hyvin pitkään esimerkiksi organisaatioiden välisiä EDI/OVT -sanomia hyödyntäen. Nykyinen sähköinen liiketoiminta onkin helppo mieltää vain erilaisten päätelaitteiden mukaan muotoutuvina näkyminä ja sosiaalisen median lisäkkeinä. On kuitenkin huomioitava, että hyvin suunniteltu palveluiden digitalisointi huomioi, niin modernit kuin uudet, sekä perinteisetkin tavat tehdä sähköistä liiketoimintaa.

Asiakkaalle näkyvät kokonaisuudet, ovat ne sitten verkkokaupan käyttöliittymiä tai sanomavälityksen rajapintoja, ovat vain palveluiden alku- ja loppupisteitä ja ne kätkevät taakseen varsinaiset tietojärjestelmiin perustuvat prosessit. Nämä prosessit ja niiden takana olevat tietojärjestelmät ovat digitalisaation kulmakivi ja merkityksellisten palveluiden perusta.

Hyvin suunniteltu sähköisen liiketoiminnan kokonaisuus ja asiakkaille merkitykselliset palvelut tuotettuna skaalautuvalla ja kustannustehokkaalla tavalla takaavat sen, että kauppias voi keskittyä olennaiseen, eli varsinaiseen kaupankäyntiin ja sen kehittämiseen.